Camilla Olsson

camilla@visionskraft.se

070-5838280

Mitt erbjudande
Jag finns till för dig som vill ha någon att bolla frågor som rör ditt företags eller dina produkters utveckling och/eller rutiner inom dina försäljningsprocesser nationellt eller internationellt.

För mig är det viktigt att du som behöver råd/driver ditt företag, är den som styr åt vilket håll du vill och i vilken fart du ska till ditt mål. Jag kan finnas med som hjälp för att tolka kartan och för att ta fram en färdplan.

Mina styrkor
Jag har många års erfarenhet från olika typer av företag och tjänster i nationella och internationella sammanhang. Min erfarenhet gör att jag kan hjälpa dig att navigera i just din process oavsett om det gäller att lägga upp en marknadsplan, att ta fram din egen företagsstory eller för att se vilken typ av verktyg just du/ditt företag behöver för din internationaliseringsprocess.

Jag brinner för
Att se andra utveckla sig och sitt företagande. Jag tror mycket på den inre och den lokala drivkraften.

Mina ledord
Kunskap, passion och glädje i allt jag gör.

CV Camilla Olsson