Lotte Mjöberg

Lotte delar med sig av sin gedigna kunskap av skrivande och inspirerar genom olika  skrivövningar.

Lotte har publicerat flera böcker och är medlem i Sveriges Författarförbund. Hon har varit förlagsredaktör på flera stora bokförlag i Stockholm samt undervisat i såväl fackboksskrivande och kreativt skrivande på Mittuniversitetet samt på Skrivarakademin.

Hennes senaste bok är en handbok som heter: ”1, 2, 3 Fackbok – från idé till  framgång” (Ordfront, 2017)