Skrivarvecka

Workshops på följande ämnen planeras och genomförs utifrån deltagarnas behov och önskemål. Under ett inledande samtal, direkt efter bekräftelse går vi igenom just dina behov och förväntningar.

En vecka innan start träffas gruppen på ett digitalt möte och vi diskuterar vilka teman som är mest aktuella. Vi kommer att prioritera 5 olika teman som vi jobbar lite extra med under veckan. Övriga teman tar vi i mån av tid.

Som ett extra erbjudande finns möjlighet att efter hemkomst boka in 2 timmars uppföljande samtal med någon av våra ciceroner för den som önskar knyta ihop säcken lite ytterligare.

*Visionen

Att arbeta med en skrivaridé handlar många gånger om att definierad sina egna motiv och sin egen vilja. Vi triggar varandra att testa viljan – vad driver just dig att skriva det just du gör?

*Synopsis till Manus

Vi går igenom tips och trix för en lyckad skrivarprocess. Hur planerar man strukturen, hur hittar man sin språknivå?

*För vem skriver du?

Vi ställer läsarperspektivet mot författarperspektivet. Hur ser din läsare ut? I vilket tänkt sammanhang befinner sig din läsare? Genom att utbyta erfarenheter hjälper vi varandra att tänka i nya banor.

*Hur når man sin läsare

När läsaren är definierad kommer nästa fråga. Hur når du fram till just din läsare? Vad behöver göras på kort sikt och vad kräver en långsiktig plan.

*Tryckt bok, e-bok eller ljudbok

Kanalerna blir allt fler och förutsättningarna ändras allt snabbare. Vi går igenom olika kanaler och diskuterar/analyserar tillsammans för-och nackdelar.

*Podd o/e blogg

För den som vill finns möjlighet att spela in ett poddavsnitt alternativt lära mer om hur man sätter upp en blogg.