Våra seminarieteman

Processledare för veckan är Camilla Olsson som har många års erfarenhet av verksamhetsutveckling från olika branscher och olika typer av företag.

”Det är nyfikenhet och spännande intryck som leder oss till nya idéer och som ger oss chans att utvecklas som företagare. Ta med dig dina funderingar/problem/utmaningar och låt oss lösa dem tillsammans.”

Seminarier på följande ämnen planeras och genomförs utifrån deltagarnas behov och önskemål.

*Din vision och affärsidé.

Att arbeta med en tydlig vision/affärsidé handlar många gånger om att definierad sin egen starka vilja som företagare. Vi triggar varandra att testa viljan – vad driver just dig att göra det just du gör? Vi skruvar på formuleringarna tillsammans i gruppen.

* Storytelling

Vilken är din/dina produkters historia. Vi lyssnar på varandra och ger tips på hur berättelsen kan utvecklas för att användas som en del i ditt företags utveckling.

*Att definiera befintliga och nya kunder/målgrupper. 

Hur ser din kund ut idag? I vilket segment befinner sig den kunden? Vilka nya kunder vill du ha? Hur hittar du din specifika målgrupp? Genom att utbyta erfarenheter hjälper vi varandra att tänka i nya banor.

*Marknadsföring och sociala medier.

När kunden är definierad kommer nästa fråga. Hur når du fram med ditt budskap till just din kund? Har du en tydlig marknadsplan redan eller är det något du drömmer om..…om bara tiden fanns? Kanalerna blir allt fler och förutsättningarna ändras allt snabbare, hur kan och ska du och ditt företag förhålla sig till detta. Vi går igenom olika kanalerna och diskuterar/analyserar tillsammans för-och nackdelar.

*Förhandlingsteknik – Hur få bästa pris/bästa kvalitet från dina leverantörer.

Att driva företag handlar inte bara om att sälja, det handlar lika ofta om att köpa dvs förhandla med leverantörer och samarbetspartner.

Hur ska man tänka? Hur bedriver man aktivt och positivt lobby-/nätverksarbete för att få bästa förutsättningar för det egna företagandet.

*Att arbeta processorienterat.

Vi går igenom några tips för en lyckad process (eller hur man kan tänka för att genomföra en idé eller bara orka som människa)