Utvecklingsteman

Workshops på följande ämnen planeras och genomförs utifrån deltagarnas behov och önskemål. Under ett inledande samtal, direkt efter bekräftelse går vi igenom just dina behov och förväntningar.

En vecka innan start träffas gruppen på ett digitalt möte och vi diskuterar vilka teman som är mest aktuella. Vi kommer att prioritera 5 olika teman som vi jobbar lite extra med under veckan. Övriga teman tar vi i mån av tid.

Efter hemkomst erbjuder Camilla 1 timmes uppföljande samtal för den som önskar knyta ihop säcken lite ytterligare.

*Din vision och affärsidé

Att arbeta med en tydlig vision/affärsidé handlar många gånger om att definiera sin egen starka vilja. Vi triggar varandra att testa viljan – vad driver just dig att göra det just du gör? Vi skruvar på formuleringarna tillsammans i gruppen.

*Att definiera befintliga och nya kunder/målgrupper

Hur ser din kund ut idag? I vilket segment befinner sig den kunden? Vilka nya kunder vill du ha? Hur hittar du din specifika målgrupp? Genom att utbyta erfarenheter hjälper vi varandra att tänka i nya banor.

*Prissättning

Vilka strategier finns när det gäller att sätta pris på sina produkter och tjänster. Hur gör andra? och vad passar dig och din verksamhet bäst.

*Marknadsföring på kort och lång sikt

När kunden är definierad kommer nästa fråga. Hur når du fram med ditt budskap till just din kund? Har du en tydlig marknadsplan redan eller är det något du drömmer om..…om bara tiden fanns? Vad behöver göras på kort sikt och vad kräver en långsiktig plan.

* Storytelling

Vilken är din/dina produkters historia. Vi lyssnar på varandra och ger tips på hur berättelsen kan utvecklas för att användas som en del i ditt företags utveckling.

*Sociala medier

Kanalerna blir allt fler och förutsättningarna ändras allt snabbare, hur kan och vill du och ditt företag förhålla sig till detta. Vi går igenom olika kanaler och diskuterar/analyserar tillsammans för-och nackdelar.

*Podd o/e blogg

För den som vill finns möjlighet att spela in ett poddavsnitt att använda i marknadsföringen alternativt lära mer om hur man sätter upp en blogg.

*Förhandlingsteknik – Hur få bästa pris/bästa kvalitet från dina leverantörer

Att driva företag handlar inte bara om att sälja, det handlar lika ofta om att köpa dvs förhandla med leverantörer och samarbetspartner. Vi tipsar varandra om bästa sätt att nå fram.

*Lobbyarbete

Hur ska man tänka? Hur bedriver man aktivt och positivt lobby-/nätverksarbete för att få bästa förutsättningar för det egna företaget eller den egna organisationen.

*Att arbeta processorienterat

Vi går igenom några tips för en lyckad process (eller hur man kan tänka för att genomföra en idé eller bara orka som människa)

Mer om Camilla Olsson som är processledare för veckan