Timbanken

Timbanken är Region Jämtland Härjedalens och kommunernas affärsutvecklarstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett.

När du öppnar konto i Timbanken får du tillgång till fem timmars kostnadsfri rådgivning under året inom följande områden.

  • Affärsplan ,affärsstrategi och affärsutveckling
  • Ekonomi, avtal och juridik
  • Marknad, sälj, social media, varumärkesarbete och offentlig upphandling
  • Ledning, organisationsutveckling, HR och anställningar
  • Produkt/tjänsteutveckling och import/export
  • Digitalisering och IT

Rådgivningen och konsulthjälpen inom varje område utförs av kvalificerade konsulter och specialister som valts ut och upphandlats av Region Jämtland Härjedalen.

Gör din ansökan direkt här ANSÖKAN TIMBANKEN