Timbanken

Timbanken är Region Jämtland Härjedalens och kommunernas affärsutvecklarstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett.

När du öppnar konto i Timbanken får du tillgång till fem timmars kostnadsfri rådgivning under året inom följande områden.

  • Affärsplan ,affärsstrategi och affärsutveckling
  • Ekonomi, avtal och juridik
  • Marknad, sälj, social media, varumärkesarbete och offentlig upphandling
  • Ledning, organisationsutveckling, HR och anställningar
  • Produkt/tjänsteutveckling och import/export

Rådgivningen och konsulthjälpen inom varje område utförs av kvalificerade konsulter och specialister som valts ut och upphandlats av Region Jämtland Härjedalen.

Gör din ansökan direkt här ANSÖKAN TIMBANKEN